ครัวริเวอร์เลค : ริเวอร์เลค รีสอร์ท เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี

ส่วนลดอาหาร 10 % เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป พร้อมรับเมนู พิเศษ เมี่ยงปลาแรด (มูลค่า 200 บาท) จ่ายเพียง
วันธรรมดา ราคา 9 บาท
วันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ราคา 19 บาท
โทรศัพท์ 081 886 5793, 056 598 044
https://www.facebook.com/UthaiRiverLake/