ปลายฟ้า รีสอร์ท บ้านไร่

349 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคา 500 เหลือ 400 บาท
ห้องพักราคา 450 เหลือ 350 บาท
โทรศัพท์ 081 280 6410
www.facebook.com/banraiplaifa/

banraiplaifa@gmail.com