สวนเกษตรอินทรีย์ รีสอร์ท (มีห้องอาหาร)

อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ห้องพัก ราคาเริ่มต้น 500 – 850 บาท ส่วนลด 100 บาท/ห้อง
โทรศัพท์ 086 400 4445 https://www.facebook.com/BNResort/