อุทัยธาราฮิลล์

300 ม.2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคาเริ่มต้น 550 – 950 ส่วนลดราคา 100 บาท/ห้อง
โทรศัพท์ 086 400 4445
www.facebook.com/UthaitaraHill