ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

102 ม.8 ถ.บ้านไร่-ลานสัก ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคา 1,800 เหลือ 1,440 บาท
ห้องพักปกติ 1,600 เหลือ 1,280 บาท
โทรศัพท์ 080 193 5697
www.countryhomeresort.com