ภูพฤกษา รีสอร์ท

ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคา 1,800 เหลือ 1,500 บาท
ห้องพักราคา 1,500 เหลือ 1,200 บาท
โทรศัพท์ 063 009 9644
Facebook : ภูพฤกษารีสอร์ทอุทัยธานี