อุทัยธาราฮิลล์

300 ม.2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคา 1,300 เหลือ 1,040 บาท
ห้องพักราคา 1,500 เหลือ 1,200 บาท
โทรศัพท์ 086 400 4445
www.facebook.com/UthaitaraHill