พญาไม้ รีสอร์ท

34 ออก ต6 ถ ซอยสะแกกรัง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Superior ปกติ ราคา 1,800 เหลือ 1,440 บาท
Deluxe ปกติราคา 2,200 เหลือ 1,760 บาท
โทรศัพท์ 081 674 1992
www.payamai-resort.com/th/home.php