ครัวน้องทราย โฮมสเตย์

ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ห้องพักราคา 2,000 ลดเหลือ 1,600 บาท
ห้องพักราคา 3,000 ลดเหลือ 2,400 บาท
โทรศัพท์ 084 990 5220
www.facebook.com/NutchJin/