อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท

ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ห้อง Deluxe ราคาปกติ 2,200 เหลือ 1,800 บาท
ห้อง Superior ราคาปกติ 1,800 เหลือ 1,400 บาท
โทรศัพท์ 081 886 5793, 056 598 044
www.facebook.com/UthaiRiverLake/