Saisumbai – ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ชื่อ – สกุล :
นันท์ณภัส กมลสิรินันทิตา

ที่อยู่ :
ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เบอร์โทรศัพท์ :
085 269 3356

ID Line :
yingdew

Facebook :
ใส่ซัมบาย

สินค้าที่เข้าร่วม :

สินค้าที่ไม่เข้าร่วม :
ชุดสีขาว

หน้าร้านวันหยุด :
ตลาดนัดซาวไฮ่