กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู

ชื่อ – สกุล :
ประเทือง ใจมั่น

ที่อยู่ :
ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เบอร์โทรศัพท์ :
087 028 1691

ID Line :

Facebook :

สินค้าที่เข้าร่วม :
ทุกรายการ

สินค้าที่ไม่เข้าร่วม :

หน้าร้านวันหยุด :
ตลาดนัดซาวไฮ่