กลุ่มพวงเพชรผ้าทอบ้านหนองจอก

ชื่อ – สกุล :
ทัศนากาญ แสนพรม

ที่อยู่ :
ม.14 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เบอร์โทรศัพท์ :
092 336 9009

ID Line :
ผ้าทอลาวครั่ง พวงเพชร

Facebook :
kan9000000

สินค้าที่เข้าร่วม :
ทุกรายการ

สินค้าที่ไม่เข้าร่วม :

หน้าร้านวันหยุด :
ตลาดนัดซาวไฮ่