กลุ่มผลิตแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน

ชื่อ – สกุล :
สุภักศรี วงค์ที

ที่อยู่ :
หมู่ 1 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เบอร์โทรศัพท์ :
082 146 4877

ID Line :
Tom4877

Facebook :

สินค้าที่เข้าร่วม :
ทุกรายการ

สินค้าที่ไม่เข้าร่วม :

หน้าร้านวันหยุด :