ต้นไม้ยักษ์ และตาหลาด ต้นไม้ยักษ์

“ต้นไม้ยักษ์” หรือ “ต้นเซียง” ตั้งอยู่ที่บ้านสะนำ เป็นไม้เนื้ออ่อน มีพูพอนไว้ค้ำยันลำต้นให้คงอยู่ ถ้าวัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนที่ยื่นออกมา จะได้ประมาณ 97 เมตร แต่ถ้าใช้คนกางแขนโอบจะได้ประมาณ 40 คน

ตลาดซาวไฮ่ บ้านไฮ่บ้านเฮา

เป็นการรวมตัวกันโดยคนอำเภอบ้านไร่รวมกับเครือข่ายภาคกลางหลายพื้นที่ ด้วยความตั้งใจจะสร้างพื้นที่ให้เกษตรคนเพาะปลูก ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน นำผลผลิตมาจำหน่ายมีรายได้จากการขายของ โดยไม่ผ่านพ่อค้า

วัดถ้ำเขาวง

ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า

หุบป่าตาด

อยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามแปลกตาของทางธรรมชาติ หุบป่าตาด ได้ถูกประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด รวมถึงจังหวัดอุทัยธานี ในอำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมาก

ถนนคนเดินตรอกโรงยา

ถนนคนเดินตรอกโรงยาเป็นตรอกเล็กๆ แต่ตำนานยาว แห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งสูบฝิ่นซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วัดท่าซุง พ.ศ. 2511 พระราชพรหมยาน หรือ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” ได้บูรณะวัด และได้สร้างอาคารต่างๆ มากมายที่ประดับ และตกแต่งอย่างวิจิตร โดยจิตรกรฝีมือดี

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) และ แม่น้ำสะแกกรัง

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) เดิมชื่อ “วัดโบสถ์มโนรมย์” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2324 ตั้งอยู่บนเกาะเทโพ ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขา) และเขาสะแกกรัง

วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขา) ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไป